Firma Kareš Akustik se zabývá

kompletní realizací "na klíč"

prostorů vy¾adujících akustická

řešení - učebny, kanceláře,

konferenční místnosti, kina,

divadla, call centra, hudební

zkušebny, nahrávací studia ...